Eerste contact
De logopedische behandeling start vanuit uw eigen initiatief. Indien u logopedische advies en/of begeleiding wenst, dan maakt u een eerste afspraak met ons. U kunt hiervoor bellen naar de desgewenste locatie of u kunt het contactformulier op de website in vullen.
Tijdens het eerste gesprek dient u mee te nemen:
–          De verwijzing van de arts.
–          Indien u geen verwijzing heeft, ga dan bij uw verzekering na of uw verzekering de DTL-screening
(Directe Toegankelijkheid Logopedie) vergoedt.
Zo niet, vraagt u dan alsnog om een verwijzing bij uw huisarts.
–          Uw zorgverzekeringsgegevens.
–          Een geldig identiteitsbewijs.

Intake/Anamnese
Na aanmelding wordt er eerst een anamnesegesprek gehouden om de hulpvraag te formuleren. Tijdens het gesprek worden er verdiepende vragen gesteld omtrent de hulpvraag.

Onderzoek
Na het anamnesegesprek volgt een logopedisch onderzoek. Afhankelijk van de hulpvraag wordt een passend onderzoek ingezet al dan niet met audio-video opnamen. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en als behandeling nodig is wordt de behandeling hierna gestart. De doelen waar in de behandeling aan gewerkt worden, worden opgesteld en met u besproken.

Behandeling
De logopedische behandeling bestaat in principe uit wekelijkse therapiesessie(s) (tenzij anders afgesproken), met een frequentie van 1 à 2 keer per week. De frequentie is afhankelijk van de stoornis. Éen therapiesessie bedraagt 25 minuten contacttijd en 5 minuten administratietijd. Dit betekent dat elke cliënt 25 minuten behandeling krijgt inclusief evaluatie en huiswerkopdrachten.
De laatste 5 minuten zijn gereserveerd voor de evaluatie en voorbereiding van de logopedist. Hierbij zult u niet meer aanwezig zijn in de behandelruimte.
De totale duur van de behandeling kan sterk variëren en is afhankelijk van de aard en ernst van het probleem. Om de behandeling succesvol te kunnen afronden is het belangrijk om thuis voldoende te oefenen.
 
Correspondentie/Overleg
De praktijk draagt naast de logopedische behandeling zorg voor:
–          Een aanmeldings- en/of onderzoeksverslag met de conclusie van het onderzoek en de behandeldoelen voor de verwijzer.
–          Een tussentijds verslag aan een specialist als u tijdig doorgeeft dat u een controle-afspraak heeft bij deze specialist.
–          Het uitwisselen van informatie met andere betrokkenen. Dit om een zo goed mogelijke behandeling te waarborgen.
Informatie wordt alleen aan derden verstrekt wanneer u toestemming heeft gegeven middels het toestemmingsformulier.
–          Een eindverslag bij het beëindigen van de logopedische zorg naar de verwijzer.

Klachten
Indien u een klacht heeft, werkt de praktijk tevens volgens de richtlijnen van de NVLF.