Groepspraktijk Logopedie Lemmen is een dynamische praktijk met een enthousiast team van ervaren logopedisten waar op een cliëntvriendelijke manier zorg op maat wordt geboden. Wij hechten veel waarde aan een goede behandelrelatie tussen cliënt en logopedist. De hulpvraag is het uitgangspunt van de behandeling, maar wij vinden het belangrijk om deze hulpvraag te plaatsen binnen een breed perspectief (omgeving en eventueel andere betrokken disciplines). Wij werken wij vanuit een positieve, opbouwende grondhouding waarbij juist de mogelijkheden van de cliënt het uitgangspunt van handelen zijn.

Binnen de praktijk maken wij gebruik van onderzoeks- en behandelmateriaal dat voldoet aan de kwaliteitseisen. Tevens zijn wij een grote voorstander van het bijhouden van de nieuwste onderzoeks- en behandelmethodieken. Daartoe wordt regelmatig nascholing gevolgd door de logopedisten.