Heeft u last op één of meerdere van de logopedische vakgebieden (spraak, taal, stem, adem, gehoor of slikken) dan kunt u terecht in de praktijk. Groepspraktijk Logopedie Lemmen heeft zich gespecialiseerd in verschillende logopedische vakgebieden. Hieronder ziet u een overzicht van de specialisaties binnen de praktijk.

Spraak
– Articulatieproblemen zowel bij kinderen als bij volwassenen.stem uitleg
– Pitch Limiting Voice Treatment bij mensen met Parkinson.

Taal
– Taalproblemen (o.a. taalbegrip, woordenschat, zinsbouw, vervoegingen en verhaalopbouw) bij
kinderen.
– Taalproblemen (o.a. taalbegrip, taalproductie en woordvindingsproblemen) na een CVA.
– Het inzetten van ondersteundende gebaren (NmG).

Stem
– Stemproblemen bij (semi) professionele zangers en toneelspelers.
– Stembehandeling vanuit CVT (Complete Vocal Technique) inzichten

Adem
– Specifieke ademtherapie bij hyperventilatie, COPD en Astma.

Gehoor
– Problemen in de auditieve vaardigheden (verwerking).
– Spraakafzien.

Slikken
– Afwijkend mondgedrag (o.a. duim-/vingerzuigen, mondsluiting, tongpositie in rust, afwijkendeManueel-faciliteren
slikbeweging).
– Oro-myofunctionele therapie (OMFT).
– Pre-logopedie.
– Kauw- en slikproblemen na een CVA.

Overig  (deze behandelingen vallen niet binnen de betaling van de zorgverzekeraar)
Naast de logopedische vakgebieden is de praktijk ook gespecialiseerd in:
– De behandeling van kinderen met dyslexie en/of lees- en spellingsproblemen.
– ‘Leren leren’ trainer.
– Buteyko ademtherapie

De praktijk is aangesloten bij het Parkinsonnet en het MS-net en staat geregistreerd als dyslexiebehandelaar en Leren leren trainer.

De logopedisten staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici

parkinson net

 

 

 

leren-leren-methode