Remedial teaching en Dyslexiebehandeling

lemmenlogopedie155klHeeft uw kind geen logopedische, maar wel andere leerproblemen. Ook dan kunt u in onze praktijk terecht voor remedial teaching. Wanneer uw kind in de klas moeite heeft met bepaalde vakgebieden, dan kan de praktijk uw kind hierin begeleiden. We kunnen kinderen met problemen op het gebied van lezen, spelling en begrijpend lezen gerichte begeleiding bieden. Ook kunnen we kinderen met dyslexie begeleiden waar nodig.

Om in aanmerking te komen voor de vergoede zorgregeling dyslexie, moeten alle onderstaande punten van toepassing zijn:
–          De praktijk heeft een contract met Adelante en Audiologisch Centrum Brabant.
             Uw kind dient onderzocht te zijn bij één van deze instellingen;
–          Uw kind moet gediagnosticeerd zijn met een Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED);
–          Uw kind moet in aanmerking komen voor de vergoede zorgreling dyslexie (wordt gesteld door het onderzoekscentrum).

Wanneer deze punten op uw kind van toepassing zijn, dan kan de praktijk in samenwerking met u en Adelante/Audiologisch Centrum Brabant een behandeltraject starten. Naar aanleiding van het onderzoeksverslag zal er gekeken worden naar de onderzoeksresultaten en het te volgen beleid. Op basis van deze gegevens wordt er een behandelplan opgesteld, waarbij er gewerkt zal worden aan de gestelde doelen op het gebied van lezen en spellen. Na elk behandeltraject gaat uw kind terug naar Adelante/Audiologisch Centrum Brabant voor heronderzoek en wordt bekeken of uw kind nog in aanmerking komt voor de vergoede zorgregeling. De behandeling stopt na het bereiken van het maximale aantal vergoede behandelingen.

Als uw kind niet in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling, dan kunt u uw kind aanmelden voor remedial teaching. De kosten zullen in dit geval voor eigen rekening zijn.

Eerste contact
Remedial teaching start vanuit het initiatief van ouders en het kind. Indien u advies en/of begeleiding wenst, dan maakt u een eerste afspraak met ons. U kunt hiervoor bellen naar de desgewenste locatie
of u kunt het contactformulier op de website invullen. Tijdens het eerste gesprek dient u mee te nemen:
–          Een geldig identiteitsbewijs;
–          Indien aanwezig recente (onderzoeks-)verslagen van uw kind;
–          Recente schoolresultaten van uw kind.

Intake
Na aanmelding wordt er eerst een intake gehouden om de hulpvraag te formuleren. Vanuit de hulpvraag wordt aan beiden kanten bekeken of de begeleiding aan gegaan kan en wil worden. Bij het daadwerkelijk aangaan van de behandelrelatie volgt een uitgebreid intakeformulier voor ouders en het kind.

Onderzoek
Na de intake volgt het onderzoek. Afhankelijk van de hulpvraag wordt een passend onderzoek ingezet. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en hieropvolgend wordt de behandeling gestart. De doelen waar in de behandeling aan gewerkt wordt, worden opgesteld en met u besproken.

Behandeling
De frequentie en de duur van remedial teaching is variabel. U kunt er zelf voor kiezen met welke frequentie uw kind begeleiding wil ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld wekelijks 1 of 2 twee keer per week 30 minuten zijn, maar ook 1 keer per week 60 minuten. Ook kunt u zelf bepalen voor welke periode remedial teaching nodig is. Elke les bestaat uit 25 of 55 minuten contacttijd (inclusief evaluatie en huiswerkopdrachten). De laatste 5 minuten van de les zijn gereserveerd voor administratie. Tijdens deze 5 minuten zal uw kind niet meer aanwezig zijn in de behandelruimt en zal de logopedist de verdere behandeling evalueren en voorbereiden.

Correspondentie/Overleg
De praktijk draagt naast remedial teaching zorg voor:
–          Een aanmeldings- en/of onderzoeksverslag met de conclusie van het onderzoek en de behandeldoelen voor ouders, school en eventuele anderen.
–          Het uitwisselen van informatie met andere betrokkenen. Dit om een zo goed mogelijke afstemming en begeleiding te waarborgen. Informatie wordt alleen aan derden verstrekt wanneer u toestemming heeft gegeven middels het toestemmingsformulier.
–          Een eindverslag bij het beëindigen van de remedial teaching.