Het betreft hier de zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar maar die, zoals wij al enkele  jaren zien, wel heel belangrijk is voor het kind.

U kunt hierbij denken aan:

  • Kinderen die een leerachterstand hebben
  • Kinderen met dyslexie
  • Kinderen met emotionele en sociale problemen t.g.v. hun leerachterstand
  • Kinderen die automatiseringsproblemen hebben; rekensommen en tafels
  • Kinderen die problemen hebben met leren van topografie en klok kijken
  • Kinderen die problemen hebben met het leren van langere teksten
  • NT2 problematiek

Deze begeleiding wordt verzorgd door Miranda van Maanen, die binnenkort ook Kernvisie Coach is.

De Kernvisie Methode heeft als doel het kind te laten ervaren dat het wél kan lezen, rekenen en spellen en wél tot resultaten kan komen maar dan op zijn/haar eigen wijze. Hierbij is de hulp en ondersteuning van u als ouders uiteraard ook heel belangrijk.